Telefoonnummer Ongering

Welkom bij Ongering!

terug naar overzicht

Emanuel van Meteren

Availability: Out of stock

Los € 35,00
Gravure - ca.1650
Maat 14 - 18
Esme de Boulonois, 1645-1681
origineel

Om te bestellen neem contact op met Ongering.
050 - 312 36 77 of met mail naar
info@ongering.nl
next
Emanuel van Meteren

Alle afbeeldingen


Klik op de afbeelding om te vergroten.

Details

Hij was de zoon van Jacobus van Meteren, financier en uitgever van vroege Engelse versies van de Bijbel, en Ottilia Ortelius, een volle zus van de vader van de beroemde geograaf en cartograaf Abraham Ortelius (1527-1598). Voor Ottilia Ortelius was het huwelijk met Jacob van Meteren haar tweede huwelijk. Emanuel en Abraham waren dus volle neven en noemden elkaar cousijn. Na het overlijden van zijn vader in 1537, groeide Abraham op onder de hoede van zijn oom Jacob van Meteren, de vader van Emanuel.

De ouders van Emanuel van Meteren hadden net als de vader van Abraham Ortelius de nieuwe verboden leer der Hervorming aangenomen. Toen Jacob van Meteren in 1535 in Engeland verbleef voor de uitgave van de Engelstalige bijbel, kreeg zijn vrouw die zwanger was huiszoeking. Men wilde zogenaamd haar broer arresteren omdat hij Lutheraan was. In werkelijkheid zocht men naar verboden boeken. Ottilia bad tot God en beloofde dat als de boeken, die in een kist verborgen waren, niet gevonden werden zij haar kind, als het een zoon zou zijn, Emanuel, 'God met ons', zou noemen. Zij heeft zich aan haar belofte gehouden.

De vader van Emanuel had een voor die tijd gevaarlijk beroep, uitgever en handelaar in verboden boeken. Behalve vervolgingen kende Antwerpen een zware belastingdruk en hoge kosten van levensonderhoud. Emanuel heeft dan ook weinig school gehad, geen universiteit en geen studiereis. Zijn ouders wilden hem opvoeden volgens de beginselen van de nieuwe verboden leer. Dat was in Antwerpen te gevaarlijk en zij stuurden hem al heel jong naar Doornik, de hoofdstad van één van de 17 Provinciën van het Habsburgse Nederland. Doornik was al sinds de 13de eeuw een centrum van wetenschap, handel en nijverheid, en het wemelde er van de Frans-calvinistische aanhangers. Na Doornik vertrekt hij voor enkele jaren naarwaar hij 'goede vorderingen in Latijn' maakt. In 1549 is hij terug in Antwerpen waar hij de 'blijde inkomst' van Philips II meemaakt. Zijn vader had Emanuel bestemd als predikant, en had daarover reeds contacten en brengt zijn zoon in 1550, hij is dan vijftien, naar Londen. Emanuel komt echter terecht bij de Hollandse koopman Danckaerts en vestigt zich enkele jaren later als zelfstandig koopman in Londen.

Van Meteren kwam van tijd tot tijd voor zaken terug naar Antwerpen. Daar werd hij in 1575 op verdenking van verstandhouding met de vijand gevangengenomen. Na 18 dagen kwam hij vrij en vertrok hij samen met zijn neef Abraham Ortelius met spoed naar Londen, waar hij in 1583 aangesteld werd als 'consul der Nederlandsche kooplieden'. Op vraag van Willem de Zwijger hielp hij er met het bevrijden van de zoon van Willem Janszoon van Hoorn (hoewel zijn zoon als 'borg' aan de Spaanse ambassade was gegeven, had Janszoon de Spanjaarden verraden). Nog in Londen ontmoette Van Meteren Henry Hudson. Op basis van zijn dagboek schreef hij een verslag van Hudsons tweede reis, waarin onder meer de spanningen tussen Engelse en Nederlandse bemanning aan bod kwamen.

Uiteindelijk bleef Van Meteren 30 jaar consul. Hij overleed in 1612 en werd begraven in Londen.

 

Additional Information

Soort origineel