Telefoonnummer Ongering

Welkom bij Ongering!

Koppermaandag

Koppermaandagprent.

Stichting het grafisch Centrum in Groningen geeft sinds 1996 in samenwerking met o.a. Kunsthandel Ongering in beperkte oplage een koppermaandagprent uit. Een reproductie van een Ploeg-schilderij.

De opbrengst is belangrijk voor de Stichting, die zonder subsidies draait. 

Uitgave van de nieuwe Koppermaandagprent wordt begin Januari in de Gezinsbode bekend gemaakt.

Geschiedenis Koppermaandagprent.

Koppermaandag is de eerste maandag na Driekoningen (6 januari). Op die dag hielden de gilden traditioneel een feestdag. De gildebrieven werden voorgelezen en de privileges die de leden van het gilde genoten, werden opgesomd. Vervolgens trokken de gildelieden de stad in om geld in te zamelen dat vervolgens werd verbrast. Zo sloten zij de donkere periode rond de kortste dag af.

De naam stamt waarschijnlijk van kopperen dat "feestvieren" betekent, via kop dat staat voor "beker". Koppermaandag wordt al in de eerste helft van de 15e eeuw genoemd, maar is waarschijnlijk nog ouder. In Amsterdam mochten op Koppermaandag en de dag erna de leprozen de stad in, wat normaal streng verboden was. In optocht ging het naar de Dam. Vervolgens werd geld ingezameld voor het Leprozenhuis en kregen de leprozen een maaltijd aangeboden. Vanaf 1604 werd de optocht verboden omdat die teveel overlast veroorzaakte. Toen in de 18e eeuw de gilden werden afgeschaft, bleef de traditie van de feestdag alleen in stand onder de drukkers. De gezellen van de drukkers drukten als proeve van vakbekwaamheid een speciale prent met een heilwens erop, de Koppermaandagprent, die zij op Koppermaandag aan de meesterdrukkers en de eigenaar van de drukkerij overhandigden. In de 19e eeuw werden Koppermaandagprenten aan relaties gestuurd, als geschenk. In de loop van de twintigste eeuw ging het ritueel vrijwel verloren, doordat men in plaats van Koppermaandagprenten, Kerst- en Nieuwjaarskaarten ging versturen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebruik deels weer in ere hersteld. In 1948 gebeurde dat in Haarlem, de stad van Laurens Janszoon Coster, en in 's-Hertogenbosch, Arnhem en Gouda, daarvan vanaf 1949 in Drenthe, en later ook in Noord-Brabant, Zeeland en in Groningen. Verscheidene contribuanten van de Stichting Drukwerk in de Marge vervaardigen Kopperuitgaven.

 

Koppermaandag 2018 de Ijsbrekers

2018: De Ijsbrekers

Naar een schilderij van Jan Altink

uitverkocht


 

Koppermaandag 2017

2017: Tillen bij Aduard

Naar een schildeirj van Johan Dijkstra.

Uitverkocht

 

Koppermaandag

 

2016: Kerkje te Breede

Naar een schilderij van Ekke Kleima

Uitverkocht

 

Koppermaandag 2015

2015: De haven van Termunterzijl.

Naar een schilderij van Jannes de Vries.

Uitverkocht


Koppermaandag 2014 - Dijk langs het Reitdiep

 

2014: Dijk langs het Reitdiep.

Naar een schilderij van Jan Altink.

Uitverkocht

 

De Rode weg, bij Onderdendam in Groningen.

2013: De Rode Weg, bij Onderdendam in Groningen

Naar een schildeij van Jannes de Vries

Uitverkocht

 

 

koppermaandag 2012

2012: Gezicht op Groningen met de Martinitoren.

Naar een schilderij van Johan Dijkstra.

Uitverkocht

 

koppermaandag 2011

2011: De Ubbo Emmiussingel te Groningen gezien vanaf het Hereplein.

Naar een schilderij van Jan van de Baan.

uitverkocht


koppermaandag 2010

2010: Het kerkje van Oostum.

Naar een schilderij van Jan Altink.

uitverkocht

 

koppermaandag 2009

2009: Groninger stadsgezicht in maanlicht.

Naar een schilderij van George Martens.

uitverkocht


koppermaandag 2008

2008: Twee huisschilders en twee oude vrouwtjes.

  Naar een schilderij van Job Hansen.

uitverkocht


koppermaandag 2007

2007: Steenfabriek.

Naar een druksel van H.N. Werkman.

uitverkocht


koppermaandag 2006

2006: De Muziekkoepel in het Noorderplantsoen te Groningen. 

Naar een schilderij van Ruurd Elzer.

uitverkocht


koppermaandag 2005

2005: Gezicht op Noorderhaven te Groningen. 

Naar een schilderij van Jan Lucas van der Baan.

uitverkocht


koppermaandag 2004

2004: Zandweg tussen Breede en Den Andel in Groningen.

Naar een schilderij van Ekke Kleima.

uitverkocht


koppermaandag 2003

2003: Gezicht op het Lopende Diep vanaf de Boteringebrug.

Naar een schilderij van Johan Dijkstra.

uitverkocht


koppermaandag 2002

2002: Hooiende boeren op het Groningerland.

Naar een schilderij van Jan Altink.

uitverkocht


koppermaandag 2001

2001: Schepen in het Reitdiep bij Groningen.

Naar een schilderij van Jan Wiegers.

uitverkocht


koppermaandag 2000

2000: Landschap in Groningen.

Naar een schilderij van Jannes de Vries.

uitverkocht

 

koppermaandag 1999

1999: Korenschoven op het land.

Naar een schilderij van Jan van der Zee. 

uitverkocht

 

koppermaandag 1998

1998: Het Reitdiep bij Groningen.

Naar een schilderij van Jan Altink. 

uitverkocht

 

koppermaandag 1997

1997: Gezicht op de Vismarkt te Groningen.

Naar een schilderij van Johan Dijkstra.

uitverkocht

 

koppermaandag 1996

1996: Gezicht op Groningen.

Naar een schilderij van J. L van der Baan. 

uitverkocht