Telefoonnummer Ongering

Welkom bij Ongering!

terug naar overzicht

Starke Jaan

Availability: Out of stock

Gelijst € 110,00
houtsnede - 1930
Maat 26 - 33
Johan Dijkstra, 1896-1978
origineel

Om te bestellen neem contact op met Ongering.
050 - 312 36 77 of met mail naar
info@ongering.nl
next
Starke Jaan

Alle afbeeldingen


Klik op de afbeelding om te vergroten.

Details

Het tweede deel van de Groniger volksverhalen geïllustreerd door De Ploegleden Johan Dijkstra en H.N. Werkman

Uitgever: Groningen - Noordhoff -1930 
Bijzonderheden: Gedrukt door H.N. Werkman in een oplage van 600 stuks.

 Het boek van Minne Koning met 23 verhalen is vormgegeven en geïllustreerd door respectievelijk H.N. Werkman en Johan Dijkstra (De Ploeg). Op basis van verhalen door oude Groningers verteld aan mevrouw Huizenga-Onnekes, noteerde zij ze zodanig, dat de spontane manier van vertellen leesbaar werd. Dit boek ontleent zijn kwaliteit en status aan een wonderlijke samenhang tussen de wijze waarop de verhalen worden verteld en de vormgeving zoals die tot uitdrukking komt in de typografie en de illustraties. De typografie is een benadering van de primitieve boekdrukkunst met voor deze tijd moderne middelen, de houtsneden verbinden het expressionisme met de boekillustraties uit de Middeleeuwen.

Jaan is heel sterk en kan ontzettend veel eten. Een boer neemt hem in dienst. Jaan krijgt geen geld voor zijn werk, maar na een jaar mag hij de boer een klap verkopen. Jaan doet veel werk voor de boer, maar hij eet te veel. De boer wil van Jaan afkomen. Hij stuurt hem de waterput in om de ring van zijn vrouw te zoeken. Als Jaan in de put zit, laat de boer stenen, een molensteen en een klok in de put gooien. Jaan blijft echter ongedeerd en vindt de ring van de boerin. De boer komt niet van Jaan af en hij krijgt van de knecht een klap op zijn kont. Pas hierna vertrekt Jaan.

Er was es 'n hail groot en dik wief, dei Liesbet haitte. Laange Bet, zeden ze tegen heur en heur zeun nuimden ze starke Jaan, omdat e zoo staark was as 'n beer. Dei jong kon allervreezelkst eten. Zien moeke kon hom op 'n duur de kost nait meer geven. Doarom ging ze noar 'n boer en vroug, of e nog 'n hulp bruken kon. Joa, zee boer, ik heb doar krekt verlet om, hou eerder dat e komt, hou laiver dat 'k 't heb. Boer dòcht: zoo'n starke kerel komt mie te pas, want hai har zain dat Jaan zulf ploug deur 't laand trok. 't Olmensk was blied en dòcht: ziezoo, nou ken e hom toch es 'n keer goud zat eten. Ze kwammen overain, dat e niks verdainen zol. Dat was boer braid noa 't zin, want hai was 'n groode gierlap. Jaan zee: dat's mie ook goud, moar as 't joar om is, den wil 'k 't recht hemmen, om joe n slag veur 't gat te geven. Dou keek boer zuur, mor 't ging tòch aan. Jaans eerste waark was mizzen. Dou e vörk ien haand kreeg, zee e: dit is net 'n ding om grauwe aarten mit te eten. Smid mos hom ain moaken, dei grooter was, en dou was koustsal ook krekt ain vörk vol. Boer was ien zien schik, mor dou Jaan doar ainmoal eten haar, kraabde hom achter 't oor, want dizze knecht joug hom nog de haile ploats deur 't keelgat. Hai mos hom zoo gauw meugelk weer kwiet. Vrouw haar mit 't woater opputten heur trouwring ien put valen loaten. Hoal doe mie hom der es weer oet, zee e tegen Jaan. Jaan hoalt 'n laange ledder, zet hom ien put en gaait noa beneden. Dou hai onner is, let boer gauw 'n wipkoar vol stainen ien put gooien. Joagt dei houner doar toch wat weg, ze kraben mie zaand ien oogen, ropt Jaan. Dou keek boer oareg roar. Dat middel was nait staark genog. Ze korrelden 'n meulenstain noa put en latten dei noa beneden plovven. Jaan stekt kop deur 't gat en zegt: wat heb ie mie nou 'n mooi kroagtje om doan. Nou wis boer der nait meer van. Mit schrik dòcht e aan 't end van 't joar. Boven ien toren hong n groode klok. Dei hoalden ze noa beneden en smeten hom ien put. Wat heb ie mie nou 'n mooi houdje opzet, ropt Jaan, mor goa es 'n beetje oet 't licht, want ik heb ring vonnen en ik ken ledder nait vienen. Mit klok op kop en meulenstain om haals kwam Jaan te put oet zetten. Boer was wit om kop van benauwdhaid, want hai dòcht aan de slag, dei hai hemmen zol. Dou wol hai 't ien goudhaid pebaaiern, om van hom òf te komen.- Mor doar wol Jaan niks van waiten. Hai gaf boer 'n slag veur 't gat, dat e boven over ploats hèn vloog. Gelukkig kwam wiend hom onner 't jak zoodat hai hail bedoard weer noa beneden kwam, en zoo wer e Jaan kwiet.

Additional Information

Soort origineel